News

Přišla jsem na to, agente Coopere

Výstava výtvarných děl malířky, která ve své tvorbě využívá princip koláže a grafiky, inspiruje se filmovou tvorbou 60. a 70. let, čs. filmovými plakáty, starými tiskovinami, výlety do snů i reálnými cestami na Východ, zabývá se temnými stránkami západní společnosti a duchem moderní civilizace.