News

Milující Antikrista

Milující Antikrista

 

M I L U J Í C Í   A N T I K R I S T A

LUCIE FERLIKOVÁ, SIMONA BLAHUTOVÁ a LUKÁŠ MALINA

vernisáž: čtvrtek 22. března v 18 hodin

„…Toto dilema, rozpor mezi přitažlivostí k milované ženě a současně strach se v ní ztratit. Strach být ničím, nerealizovat se, v sobě řeší snad každý muž. Stále to vidí jako navzájem se popírající. Nikoliv se doplňující. Citová složka muže, kterou mužství zdědilo od prvního milence, naopak řeší rozpor mezi zjevným násilným potenciálem sexuálního aktu a láskou k milované ženě, které nechce ublížit a zneuctít ji. Zdá se mi, že tento aspekt je neobvykle často překonáván realizací vlastní sexuality s méně milovanou ženou, kterou si často volí místo té pravé za manželku. Mužský princip je od počátku nejednotný a žije neustále v rozporu rozumu a citu. … Všichni tři řešíme rozdělení, ztrátu, bolest…“ (Lucie Ferliková)