News

Karel Nepraš - Absolventi - Odnikud nikam - Pro nic za nic - Blízko hranic

Karel Nepraš - Absolventi - Odnikud nikam - Pro nic za nic - Blízko hranic

Milovníky současného českého výtvarného umění v regionu čeká v říjnu v sokolovském klášterním kostele svatého Antonína Paduánského jedinečná výstava dvou desítek žáků Karla Nepraše, legendárního sochaře, grafika a tvůrce Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu působící od počátku 60. let v pražské staroměstské hospodě U Křížovníků jako oáza v době převládající stupidity.
 Po celou dobu svého pedagogického působení na pražské Akademii výtvarného umění předal Karel Nepraš svým studentům, a že jich nebylo za ta léta málo, svou podivuhodnou inspiraci, která nyní prostupují jejich pracemi a vede je k dalším a dalším vzájemným setkáváním, což u absolventů Akademie u jiných ateliérů a dílen zvykem nebývá.
Studenti Karla Nepraše měli opravdu štěstí – poznali zralého tvůrce na vrcholu tvůrčích sil s jasným žebříčkem hodnot a s bohatým tvůrčím i občanským životem. Nepraš navíc přinášel kritický nadhled, lidskost a zejména pak notnou dávku laskavého humoru, kterým naplňoval jeho dílo i celý jeho život. Není divu, že se absolventům jeho ateliéru, přítomným na této výstavě, chce připomenout sobě i návštěvníkům něco z onoho kouzelného světa, ve kterém měli to štěstí se pohybovat, dozrávat a tvořit.